استخدام و همکاری

/استخدام و همکاری
استخدام و همکاری 2019-06-25T11:27:55+04:30

آکادمی رباتیک و مکاترونیک آینده در راستای تکمیل نیروی انسانی خود از دانشجویان و فارغ التحصیل های دانشگاهی در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و شرکت کنندگان و صاحبان رتبه در مسابقات رسمی رباتیک دعوت به همکاری می نماید.